Přihlášení

Jméno

HesloZapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.

Tým Lektorů

Ing. Adéla Kolouchová
Milan Kypr, tester
Hanka Najtová, ECDL
Ing. Tomáš Fajt, tester
Vladimír Pištěcký, ECDL
Stefan Vorálek
Boris Dvořáček, metodik

Rychlé info

Pro přidání zprávy do Rychlého infa, musíte být přihlášeni.

Žádné zprávy.

Ke stažení: Programy převádějící text na řeč

Dspeech
Program Dspeech je víceúčelový textový editor umožňující předčítání textu prostřednictvím nainstalovaného řečového syntetizéru. Program podporuje jak SAPI4 řečové syntetizéry, tak i SAPI5 kompatibilní řečové syntetizéry. Dspeech podporuje speciální skriptovací jazyk, jehož prostřednictvím lze vytvářet interaktivní dialogy, kdy Dspeech pomocí řečového syntetizéru vysloví text a uživatel má možnost odpovídat s použitím mikrofonu a nainstalovaného modulu pro rozpoznávání hlasu. Dspeech navíc podporuje tagy, což je speciální jazyk, s jehož pomocí je možné řídit řečové syntetizéry v průběhu plynulého čtení textu. Značky například umožňují zvýraznit určité slovo, hláskovat je, měnit rychlost řeči, výšku i hlasitost. Dspeech podporuje navíc převod textu do zvukových souborů ve formátu .wav, MP3 a .ogg. Program umožňuje vytvářet mluvící zvukové knihy, kdy je možné nastavit převod textového souboru do zvukové podoby tak, aby každá kapitola měla programátorem předem vymezený počet minut a každý takový blok zvukových dat je ukládán do samostatných zvukových souborů. Kromě časového údaje lze nastavit pomocí speciálního klíčového slova #BREAK Na samostatnému řádku konec určité kapitoly. Program Dspeech umožňuje čtení po slovech a plynulé čtení. K dispozici je jeho překlad do Českého jazyka. Vřele jej doporučuji pro efektivní studium, protože si program pro každý soubor pamatuje pozici kursoru, kde uživatel skončil se čtením. Převod do .wav, MP3 a .ogg souborů je velmi rychlý a programátor i v průběhu převodu kladl vysoký důraz na co nejhospodárnější práci s operační paměti počítače, takže program i v průběhu převodu nevymezuje pro své aktivity mnoho MB operační paměti.
Licence: freeware O/S: Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vist Verze: 1.57.4
Přidané: 22/08/2013 23:10 Stažené: 22354 Stáhnout (1,72 MB)
Balabolka
Balabolka je víceúčelový textový editor s podporou řečových syntetizérů, takže text uvnitř editačního okna nebo ve schránce je možné převést do zvukového souboru. Balabolka obsahuje řadu unikátních funkcí, které z tohoto programu činí skutečnou perlu ve světě programů převádějících text na řeč. Mezi tyto přednosti mimo jiné patří.

1 Podpora řady světových jazyků za účelem kontroly pravopisu dokumentů, které jsou v jednom z těchto jazyků napsané
2. Možnost pracovat s dlouhými dokumenty bez nutnosti se obávat, že množství vymezené operační paměti počítače pro tyto dokumenty bude narůstat a zpomalovat tak vlastní operace programu.
3. Program podporuje unikátní postup, při němž se na řečové syntetizéry zasílají bloky textu pro vyslovení vysoce inteligentním způsobem, takže je možné plynule předčítat i texty, které obsahují slova rozdělené řídícími znaky konec řádku a návrat vozíku (carriage return CR a line feet, LF).
4. Balabolka umožňuje rozdělit textové soubory při převádění do zvukových souborů podle několika kritérií.
5. Balabolka je integrována do kontextového menu Průzkumníka systému Windows, takže uživatel může velmi rychle kliknutím pravého tlačítka myši u určitého souboru ihned zahájit čtení textu.
6. Balabolka v průběhu čtení sleduje text a podporuje zastavení a znovu pokračování v předčítání s přesností slova. Takže pokud stisknete stop, kursor zůstane velmi blízko slova, které Jste v okamžiku stisku tlačítka stop zaslechli.
7. Balabolka podporuje práci s více dokumenty současně, přičemž se každý dokument otevírá v samostatné záložce. Balabolka si navíc pamatuje pozici v naposledy prohlížených dokumentech.
8. Balabolka dovoluje uživateli řídit své funkce pomocí klávesových zkratek a to i tehdy, když se uživatel nalézá v jiném okně, v jiné spuštěné aplikaci.
9. Balabolka umožňuje uživateli, aby při psaní textu mohl vnímat psané znaky, odstavce s pomocí řečových syntetizérů.
10 Postupy využité při práci s řečovými syntetizéry podporují širokou škálu řečových syntetizérů, včetně několika Českých.

Licence: freeware O/S: Windows 2000, XP, 2003, Vista, 7, X64 Verze: 2.2.0.505
Přidané: 27/08/2011 17:26 Stažené: 16321 Stáhnout (6,59 MB)
espeak
Espeak je kompaktní, vícejazyčný řečový syntetizér kompatibilní se standardem SAPI5. Tento projekt je sám osobě natolik unikátní, že se v tomto popise zaměřím na celou řadu výhod tohoto řečového syntetizéru.
1. Espeak je nesmírně rychlý, spolehlivě podporuje veškeré v něm začleněné SAPI funkce, takže aplikace, které jej budou využívat nebudou havarovat kvůli nekorektní implementaci standardu SAPI.
2. Espeak podporuje desítky světových jazyků a kromě toho podporuje i Mbrola modul, díky němuž je možné používat další hlasy v různých světových jazycích.
3. Espeak je možné konfigurovat prostřednictvím takzvaných hlasových souboru, které je možné nalézt po dokončení instalace v adresáři \Program Files\eSpeak\espeak-data\voices
V tomto adresáři uživatel nalezne seznam všech jazyků, které uživatelem nainstalovaná verze syntetizéru Espeak podporuje. Uvnitř jednotlivých souborů naleznete programátory Espeak syntetizéru předvolené hodnoty. V přiložené dokumentaci je přítomen podrobný popis jednotlivých parametrů. Uživatel tak může hlasy upravovat pro svou potřebu, měnit frekvenci v Hertzích pro intonační křivku, definovat sílu ozvěny při předčítání textu, definovat celou řadu jiných charakteristik, které budou použity pro hlas a jazyk. Výhodou a unikátní vymožeností ve světě řečových syntetizérů je, že uživatel může tyto změny uskutečňovat bez nutnosti zasahovat do zdrojového kódu řečového syntetizéru, což je vítečné.
4. Espeak podporuje velmi rychlou konverzi textu do zvukové podoby do zvukových souborů aniž Espeak při této činnosti alokuje mnoho operační paměti. Navíc při dlouhotrvajícím převodu dlouhých textů do zvukového formátu nedochází k přetěžování pevného disku, protože Espeak pracuje s krátkými soubory a dynamická knihovna pro vlastní řízení a realizaci řečového projevu je malá, okolo 316 KB.¨


Licence: GNU O/S: Windows 2000, Windows XP Verze: 1.47.11
Přidané: 22/08/2013 23:17 Stažené: 10774 Stáhnout (2,27 MB)
SpektraVox
SAPI4 kompatibilní řečový syntetizér podporující Český jazyk. Podporuje konverzi do .wav či MP3 souborů, vyzkoušené s víceúčelovým textovým editorem Balabolka. SaPI4 reliabilita implementovaných funkcí, procedur a metod je vysoká, řečový syntetizér je možné používat při práci po mnoho hodin bez nebezpečí jeho náhodného zhroucení. SpektraVox podporuje 3 varianty Českých hlasů. Dva ženské, Majda, Rebeka a dva mužské, David a Rudolf. Vhodnou úpravou .ini souborů lze některé charakteristiky hlasů měnit. Výhodou je rychlá reakce syntetizéru na povel pause, kdy promptně zastaví promluvu a dovede od pozice na pauze pokračovat. Konverze do .wav je velmi rychlá.
Licence: Freeware O/S: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, 7, X64 Verze: 1.0
Přidané: 22/08/2013 23:14 Stažené: 16700 Stáhnout (15,3 MB)
Epos
Epos je vysoce kvalitní řečový syntetizér, jenž je možné využít pro čtení dlouhých textů. Obsaženo je několik hlasů, Violka, Machač, a Igor. Přičemž pro každý z hlasů můžete nastavit jeho výšku, tempo i hlasitost. Tempo každého hlasu je nastavitelné na vyšší počet slov za minutu, než pro syntetizér Espeak, takže doporučuji i pro práci se screen readerem. Je však nezbytně nutné využívat aktuální ovladače pro Vaši zvukovou kartu, jinak se syntetizér může náhodně odmlčet a přestat hovořit. Nevyvolává však ani za této podmínky žádné chybové správy, které by Vám operační systém zobrazil. Vítečný projekt, hlasy je možné využívat i s víceúčelovými textovými editory Balabolka a Dspeech. Takže si můžete texty převádět do různých zvukových formátů. Epos je unikátní díky své intonaci a vítečné srozumitelnosti.
Licence: freeware O/S: Windows XP, Vista, 7 Verze: 2.4.85E
Přidané: 11/02/2010 13:05 Stažené: 13597 Stáhnout (33,9 MB)
AT&T natural Voices
Jedná se o jeden z nejkvalitnějších cizojazyčných řečových syntetizérů, který byl odborníky vyvinut. Předkládám Vám zde jeho verzi, která tvoří vzorky o kvalitě 6 KH/Z. Je tomu tak proto, že 16 KH/Z vzorky obsahuje placená verze. I tuto verzi, kterou zde máte k dispozici jsem hledal na Internetu velmi obtížně. Licenční podmínky pro její publikování vyjednala jistá firma z USA. .zip archiv, který si do svého počítače stáhnete po kliknutí na odkaz ke stažení níže obsahuje dva hlasy Mike a Crystal. Jedná se o vzorky lidských hlasů s akcentem Americké Angličtiny. Syntetizér podporuje jak rozhraní SAPI4, tak i rozhraní SAPI5. Syntetizér oba standardy podporuje excelentně včetně možnosti zjišťování aktuální pozice ve vyslovování řetězce. Velmi výhodné pro použití s víceúčelovým textovým editorem Balabolka.
Licence: Komerční software O/S: Verze:
Přidané: 11/05/2010 18:48 Stažené: 8497 Stáhnout (338 MB)
Powertalk
Jedná se o speciální program sloužící k automatickému předčítání prezentací a slajdů v programech Microsoft Powerpoint. Oproti ostatním programům k jeho výhodám patří, že dokáže předčítat textové údaje dle toho, jak se v průběhu přehrávání prezentace objevují na obrazovce. Navíc Powertalk dovede vyčítat i texty, které jsou přiloženy v obrázcích, jenž mohou být součástí prezentace. Pro předčítání textů se používá rozhraní SAPI5.1. Pro nastavení hlasu, jeho výšky a rychlosti použijte program Speech od společnosti Microsoft. Jedině tak totiž můžete ovlivnit, který hlas a s jakými parametry bude používán programem Powertalk.
Licence: GPL, s otevřeným zdrojovým kódem O/S: Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 Verze: 2.14
Přidané: 31/08/2010 21:11 Stažené: 8357 Stáhnout (3,24 MB)
Powertalk přenosná varianta
Jedná se o speciální program sloužící k automatickému předčítání prezentací a slajdů v programech Microsoft Powerpoint. Tato varianta je přenosná, takže se vůbec neinstaluje a pro svůj běh nevyžaduje administrátorská oprávnění. Lze startovat třeba z USB flash disku. Oproti ostatním programům k jeho výhodám patří, že dokáže předčítat textové údaje dle toho, jak se v průběhu přehrávání prezentace objevují na obrazovce. Navíc Powertalk dovede vyčítat i texty, které jsou přiloženy v obrázcích, jenž mohou být součástí prezentace. Pro předčítání textů se používá rozhraní SAPI5.1. Pro nastavení hlasu, jeho výšky a rychlosti použijte program Speech od společnosti Microsoft. Jedině tak totiž můžete ovlivnit, který hlas a s jakými parametry bude používán programem Powertalk.
Licence: GPL, s otevřeným zdrojovým kódem O/S: Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 7 X64 Verze: 2.14
Přidané: 11/06/2011 23:50 Stažené: 8023 Stáhnout (3,65 MB)
Svox pico TTS
Jedná se o řečový syntetizér s otevřeným zdrojovým kódem, kteří programátoři z Ruské komunity odečítače obrazovky NVDA upravili právě pro použití s tímto odečítačem. Tento syntetizér pracuje znamenitě s odečítači NVDA 2010.1 a s aktuálně vyvíjenými vývojovými verzemi tohoto odečítače. Po kliknutí na přímý odkaz si do svého počítače stáhnete .exe archiv, který se po spuštění dovede sám rozbalit. Když jej rozbalíte do slo žky \userConfig\synthDrivers Po té již postačí spustit NVDA běžným způsobem a zvolit v dialogovém okně hlasové výstupy ten správný. K dispozici budete mít hlasy pro následující jazyky: Americká Angličtina, Britská Angličtina, Španělština, Francouzština, Italština a Němčina. Syntetizéry je možné použít s funkcí plynulého čtení, která je součástí NVDA. Doporučuji vyzkoušet. Syntetizéry si ssebou smíte nainstalovat na USB flashdisk a tak budete mít s NVDA možnost užívat tento kvalitní hlasový výstup.
Licence: Open source O/S: Windows XP, Vista, Windows 7 Verze: 0.1
Přidané: 14/06/2010 22:14 Stažené: 8071 Stáhnout (4,05 MB)
WordTalk
WordTalk je speciální šablona pro Microsoft Word a k ní přiložený pomocný .exe program. S pomocí produktu Wordtalk můžete velmi efektivně pracovat s otevřenými nebo s nově vytvářenými soubory uvnitř Microsoft Word. Specializovaná šablona Vám mimo jiné umožní:
1. Plynulé předčítání textu, přičemž kurzor plynule přechází slovo za slovem uvnitř dokumentu. Čtení je přitom plynulé, bez nepřirozeného rozdělování slov a jakmile použijete funkci stop speaking, kurzor se zastaví přesně na místě, jenž odpovídá slovu, které Jste od řečového syntetizéru naposledy uslyšeli. Při znovu vyvolání funkce speaking from cursor bude WordTalk pokračovat od místa, v němž Jste čtení přerušili. Wordtalk navíc umožňuje přímo z Wordu uložit text do .wav souboru. Pro promluvu je užíván jeden z nainstalovaných řečových syntetizérů, které jsou kompatibilní se standardem SAPI5. Algoritmy, které se užívají pro přepínání se mezi syntetizéry pracují znamenitě. Podporovány sou České i cizo jazyčné řečové syntetizéry. Kromě plynulého předčítání po větách lze nastavit čtení odstavců, vyslovování znaků a dokonce i vyslovení návrhů v seznamu návrhů v případě výskytu pravopisné chyby. WordTalk pracuje přímo excellentně a je plně kompatibilní s odečítači obrazovky. Pro nevidící připravuji speciální šablonu, která pomocí klávesových zkratek automaticky aktivuje nejdůležitější funkce v šabloně Wordtalk. Pro funkci WordTalk je nezbytně nutné mít k dispozici Microsoft Net Framework nejnovější dostupnou verzi.
2. Díky WordTalk budete moci velmi profesionálně pracovat s dokumenty ve Wordu. Doporučuji osobám s dislexií i těžce zrakově postiženým.
Licence: Akademická, nekomerční, O/S: Windows 95, 98, ME, 2000, XP, vista, 32 bitová vy Verze: 4.2
Přidané: 21/08/2010 14:03 Stažené: 10186 Stáhnout (1,57 MB)
Amis
Jedná se o zcela jedinečný projekt, jehož cílem je těžce zrakově postiženým uživatelům umožnit práci s dokumenty ve formátu daisy. Program komentuje pohyb a veškeré předčítané informace jsou předčítány lidským hlasem, který je vestavěn jako řečový syntetizér do programu Amis. Podporována jsou i speciální CD ve formátu Daisy. Doporučuji vyzkoušet, podporovány jsou i SAPI5 kompatibilní řečové syntetizéry. Aplikace existuje pouze ve 32 bitové edici, avšak lze jí užívat s X64 bitovými verzemi Microsoft Windows 7
Licence: GPL O/S: Windows 2000, XP, Vista, 7 Verze: 3.1
Přidané: 26/08/2010 20:22 Stažené: 7910 Stáhnout (15,1 MB)
RHVoice pro NVDA
Jedná se o řečový syntetizér, jenž podporuje Anglický a Ruský jazyk. Hlas pracuje zpolehlivě, odezva syntetizéru je dobrá, doporučuji vyzkoušet Rusky hovořícím nevidícím uživatelům. Postačí extrahovat do složky, která je pro přenosnou variantu nVDA vždy userconfig\synthdrivers, pro nepřenesnou, nainstalovanou variantu NVDA se složka zpolehlivě určí spuštěním zástupce, jnež je umístěn v nabídce programy, NVDA. Syntetizér je možné začít užívat, jakmile vyvoláte z menu programu NVDA položku hlasové výstupy.
Licence: GNU, zdarma O/S: Windows XP, Vista, 7, X64 Verze:
Přidané: 24/10/2010 13:33 Stažené: 7789 Stáhnout (2,03 MB)
UkrVox
UkrVox je SAPI5 kompatibilní řečový syntetizér, jenž podporuje Ukrajinštinu, Ruštinu a dokonce Angličtinu. Přičemž je užita morfologická analýza vyslovovaných dat zasílaných na tento SAPI syntetizér.Tento řečový syntetizér patří k velmi povedeným zdarma dostupným hlasovým výstupům. Pro realizaci syntetického hlasu byl užit lidský hlas na Ukrajině známého rozhlasového hlasatele Igor Murashko. Syntetizér má nejen velmi čistý hlas, s příjemnou intonací, ale navíc tento hlasový výstup oplývá výtečnou implementací všech SAPI5 funkcí. K samozřejmostem patří podpora pozice ve vyslovovaném řetězci, proto je možné s tímto syntetizérem číst dokumenty v programech jako je Balabolka, Dspeech nebo speciální šablona pro Word Wordtalk. Synttizér podporuje export vyslovovaných dat do .wav nebo MP3 formátu s vysokou rychlostí. Jedná se o kvalitní syntetizér, doporučuji vyzkoušet
Licence: freeware O/S: Windows 2000, XP, 2003, Vista, 7, X64 Verze: 4.2
Přidané: 06/04/2012 11:37 Stažené: 7691 Stáhnout (29,0 MB)
Festival pro NVDA
Jedná se o zcela unikátní příležitost používat Dva velmi kvalitní hlasy pro předčítání Anglicky psaných textů. K dispozici jsou 2 databáze mužzkých hlasů. Autorkou speciálních programátorskýh úprav, díky nimž je možné používat syntetizér Festival s odečítačem obrazovky NVDa je paní Olga Yakovleva. Syntetizér je však nutné dekomprimovat do podsložky synthdrivers ve složce odečítače obrazovky NVDA, nikoli do podsložek userconfig\synthdrivers nebo do podsložky synthdrivers ve složce uživatelského profilu po instalaci odečítače obrazovky NVDA. Paní si dala záležet a úpravu knihovny se syntetizérem zvládla na víbornou, syntetizér pracuje zpolehlivě. Doporučuji pro práci s počítačem nebo i pro předčítání dlouhých Anglicky psaných dokumentů, zejména při použití druhého hlasu.
Licence: GNU O/S: Windows 2000, XP, 2003, Vista, 7, X64 Verze: 0.5
Přidané: 25/10/2010 12:05 Stažené: 7549 Stáhnout (177 MB)
Newfon pro NVDA
Další řečový syntetizér pro odečítač obrazovky NVDa, který podporuje Ruský jazyk. Tento syntetizér se od syntetizéru RHvoice liší rychlou odezvou, velmi blízkou ne-li rovnou odezvě integrovaného hlasového výstupu Espeak. Díky tomu doporučuji především pro rychlou práci s Ruskými Windows a při práci s Rusky psanými stránkami. Povedený projekt, syntetizér je bezpečný, stabilní a opravdu rychlý, i srozumitelnost hlasu je dobrá.
Licence: freeware O/S: Windows 2000, XP, 2003, Vista, 7, X64 Verze: 0.4
Přidané: 25/10/2010 12:14 Stažené: 7348 Stáhnout (1,98 MB)
Vygenerované za: 0.09 sekund
3,273,286 návštěv